Duyurular

  DİSİPLİN İŞLEMLERİ
 

Disiplin cezaları ile ilgili ekte verilen formların ilköğretim ve ortaöğretim okullarımız tarafından doldurularak 19 Haziran 2012 Salı günü saat 11:00'a kadar erenlermem54@hotmail.com adresine e-posta yolu ile ve ayrıca resmi yazı ile ivedi olarak gönderilmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.
EK:Form için tıklayınız.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 15.06.2012
  E-OKUL DUYURUSU (İLKÖĞRETİM OKULLARI)
 

Resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına e-okulda geçiş işlemleri 15/06/2012 tarihinde başlatılacaktır. Bu nedenle tüm öğrencilerin eksik işlemlerinin acilen tamamlanması, ŞÖK Kararları ekranının kontrol edilerek işlem yapılmayan öğrenci bırakılmaması ve sekizinci sınıf öğrencilerinin SBS'den dolayı okul başarı puanlarının oluşturulabilmesi için özellikle not ve şök işlemlerinin 15/06/2012 saat 17:00'a kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 14.06.2012
  VEFAT!
 

Şehit Ahmet Akyol İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Reşat Kılıçkap'ın kayınvalidesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Gülşen Kılıçkap'ın annesi vefat etmiştir. Cenazesi 15.06.2012 Cuma günü (Bugün) Cuma namazına müteakip Yenigün Mahallesi Fatih Camiinden kaldırılacaktır.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 15.06.2012
  TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL KONULARI
 

Resmi görev vb. nedenlerle yurt dışına gidecek olan kamu görevlilerinin dış politika gündeminde öne çıkan konularla ilgili yararlanabilecekleri "Türk Dış Politikasının Temel Konuları" başlığı ile yazı yayınlanmıştır.İlgi yazının tüm öğretmenlere imza karşılığı duyurulması gerekmektedir.

Yazı için tıklayınız.

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 13.06.2012
  2012/2. ÜÇ AYLIK YURT İÇİ BURS ÜCRETİ (İLKÖĞRETİM KURUM MÜDÜRLÜKLERİ)
 

İlköğretim kurumlarına ait burs ücreti yazısı yayınlanmıştır.Öğrencilerin mağdur olmamaları ve ücretlerin geciktirilmeden ödenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki gerekli burs evraklarının 15 Haziran 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Selçuk GÜMÜŞ'e teslim edilmesi gerekmektedir.
1.Bordro-2 Adet
2.Burslu Öğrenci Listesi-2 Adet
3.Öğrenci Banka Listesi-2 Adet
4.Ödenek cetveli-2 Adet
5.Ödeme Emri-1 Adet

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 13.04.2012
  ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER (TÜM OKUL VE KURUMLAR)
 

25 Mayıs 2012 tarih ve 1896 sayılı yazımızda Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ait bilgilerin 04 Eylül 2012 tarihine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi istenmişti.Fakat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bugün gelen e-posta duyurusu gereği dereceye giren öğrenci bilgilerinin(okul müdürlüklerince onaylı derece belgeleri eklenerek)14 Haziran 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar üst yazı ve erenler54@meb.gov.tr adresine e-posta ile(tüm kurumlar cevap vereceklerdir) gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusu için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 12.06.2012
  ÖSYM DİPLOMA NOTU GİRİŞ İŞLEMLERİ (GÜNCELLENDİ)
 

2012 ÖSYS'ye başvuran son sınıf düzeyindeki adayların diploma bilgilerinin girilmesi amacıyla 11 Haziran 2012 tarihinden itibaren http://okul.osym.gov.tr adresi Ortaöğretim Kurumları'nın kullanımına açılmıştır. 

Okullarımızın  22 Haziran 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar işlemlerini bitirmesi ve ilgili rapordan orjinal 2 nüshayı okulun bir idarecisi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Bürosu'na ELDEN TESLİM etmeleri gerekmektedir.

Veri girişlerinin son günü sistemin yoğunluğu ve buna bağlı ortaya çıkabilecek sorunları dikkate alarak İŞLEMLERİN SON GÜNE BIRAKILMADAN tamamlanması önem arz etmektedir.

Şifre ile ilgili problem yaşayan veya ilk defa mezun verecek okullarımız 251 36 18 nolu telefon ile görüşebilirler.

Diploma Notu Girişi ile ilgili ÖSYM Duyurusu için tıklayınız.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 12.06.2012
  SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN RESMİ VE ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KONTENJAN GİRİŞ İŞLEMLERİ
 

Sınavla öğrenci alan resmi ve özel okulların 2012 OGES tercih bilgilerini oluşturabilmesi için Sınav İşlemleri / Kontenjan Girişleri / OGES Kontenjan Girişi ekranı kullanıma açılmıştır.Özel okullardan 2012 OGES tercih listelerinde yer almak isteyen okullar bu bölümden tercih bilgilerini girecektir.  (Okul Kontenjan Girişi - 08–15 Haziran 2012)

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Konu ile ilgili yazı ve takvim için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 12.06.2012
  KORUYUCU AİLE KURULU TOPLANTISI (TÜM OKUL/KURUM MÜDÜRLERİ)
 

12 Haziran 2012 Salı günü Yücel Ballık İlköğretim Okulu Toplantı Salonunda saat 14:00'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Kurulu Toplantısı yapılacaktır.Toplantıya tüm okul/kurum müdürleri katılacaktır.


Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 11.06.2012
  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM EYLEM PLANI SEMİNERİ
 

Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı Semineri Haziran ayı raporunun 20 Haziran 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Form için tıklayınız.
NOT:Form 1-8 Okul Müdürlükleri tarafından doldurulacaktır.

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 08.06.2012
  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARI
 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığının 30.03.2007 gün ve 2007/30 sayılı genelgesi doğrultusunda EK-1 Formunun doldurularak 20 Haziran 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
EK-1 Formu için tıklayınız.
NOT:Özel okullar, Anadolu Liseleri ve 1-3/1-5 İlköğretim okulları hariç.

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 08.06.2012
  TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI PROGRAMI
 

11-29 Haziran 2012 tarihleri arasında Okul öncesi ve resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerimize yönelik olarak yapılacak olan mesleki gelişim eğitimi ve çalışma programı ile ilgili katılımcılar ve eğitim programı ekte verilmiştir.İlgili öğretmenlere tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Katılımcı Listesi için tıklayınız.
Eğitim Programı için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 07.06.2012
  SBS VE PYBS İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME (TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİ------1-3 İLKÖĞRETİM OKULLARI HARİÇ)
 

Bilindiği üzere 8.sınıfların Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 09 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 10:00'da; 5,6,7,9,10 ve 11.sınıfların Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavıda 10 Haziran 2012 Pazar günü saat 10:00'da yapılacaktır.
Öğrencilerin mağdur olmamaları için yanlarında Nüfus Cüzdanı ve Sınav Giriş Belgesi bulundurması zorunludur.Ayrıca öğrenciler cep telefonu veya benzer iletişim araçları ile sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.Öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları ve 2012/23 sayılı SBS ve PYBS uygulaması hakkındaki genelgede açıklanan hususlara hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 06.06.2012
  VEFAT!
 

Erenler Lisesi Müdür Yardımcısı M.Levent HÜCÜPTAN'ın kayınpederi vefat etmiştir.Cenazesi 06.06.2012 Çarşamba günü (Bugün) İstiklal Mahallesi Hicret Camiinde (Hacı Zehra Akkoç Kız Lisesinin arka tarafı) kılınacak öğle namazına müteakip Emirdağ Mezarlığına defnedilecektir.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 06.06.2012
  İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI-İKS (İLKÖĞRETİM OKULLARI)
 

İlköğretim Kurumları Standartları 2012 Genel Uygulama Süreci kapsamında veri girişleri ile ilgili son durum raporu ekte verilmiş olup okullarımızın eksik olan veri girişlerini tamamlayarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Rapor için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 06.06.2012
  "OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ" FAALİYET RAPORLARI (TÜM OKULLAR-HALK EĞİTİMİ MERKEZİ)
 

“Okullar Hayat Olsun Projesi” kapsamında bugüne kadar yapılan veya yaz dönemi yapılması planlanan çalışmalarla ilgili olarak ekte verilen 2 adet formun açıklamalar doğrultusunda ilgili maddelerinin doldurularak 06 Haziran 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar erenler54@meb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK:Açıklamalar ve doldurulacak formlar için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 05.06.2012
  BEHÇET ERSOY VE EŞİ İÇİN MEVLİD!
 

Trafik kazası sonucu vefat eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Behçet ERSOY ve eşi için 05 Haziran 2012 Salı Günü Akyazı Ormanköy Camiinde akşam namazına müteakip Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Tüm eğitim camiası davetlidir.

 

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 05.06.2012
  MAYIS AYI EK DERS ÜCRETLERİ
 

Mayıs ayı ek ders ücretleri ikinci kez yani zamlı katsayı doğrultusunda yapıldığından dolayı ikinci defa hazırlanan (04 Haziran 2012 Pazartesi) listelerin çıktısı alınarak ilgili bankalara gönderilecektir.
Bilgi:Selçuk GÜMÜŞ

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 05.06.2012
  HEDİYELİK EŞYA TASARIM YARIŞMASI (TÜM OKUL/KURUMLAR)
 

Kırıkkale Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, “Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları” kapsamında Eylül ayının 3. haftasında (17-22 Eylül) kutlanacak olan Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması ile ilgili, Kırıkkale Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 17/05/2012 tarih ve 475 sayılı yazı örneği, şartname ve katılımcı formu ekte yayımlanmıştır.
Söz konusu yarışmanın ilgililere duyurularak iş ve işlemlerin şartname doğrultusunda yapılması hususunda gereğini rica ederim.
EK:Şartname ve yazılar için tıklayınız.


Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 05.06.2012
  EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ
 

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri ile ilgili başvurular  04-29 Haziran 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Ödül almaya hak kazanan çalışmaları gerçekleştirenlere bakanlığımız tarafından ilköğretim hafatsında düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir.Ayrıca yapılan bütün başvurular bir araya getirilerek kitap halinde basılacak ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İlgili site için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 05.06.2012
  ATIK KAĞITLARIN TOPLANMASI (ACİL!)
 

Tüm okullarımızda kullanılmış ders kitapları, defter ve atık kağıtların toplanması ile ilgili yazı ekte verilmiş olup,ilgi yazı doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK:Yazı için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 04.06.2012
  UZAKTAN EĞİTİM (KATILIMCI LİSTESİ)
 

Katılımcı Listesi için tıklayınız.

 

Eğitim Kurumu Yöneticilerine yönelik 04-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Yücel Ballık İlköğretim Okulunda Uzaktan Eğitim programı düzenlenecektir.
Buna göre;
1-Faaliyet Mahalli Hizmetiçi Eğitim kapsamında düzenlenecek olup Faaliyete ait Hizmetiçi Eğitim dosyası hazırlanacak ve eğitimin sonunda katılımcılara belge düzenlenecektir.
2-Uzaktan eğitime katılacak olan katılımcılar belirlenirken, okullarda yürütülen iş ve işlemlerin aksamaması için en az bir müdür yardımcısının okulda kalması sağlanacaktır. 
3- Faaliyetin başlangıç zamanının yakın olması nedeniyle Eğitime katılacak olan okul yöneticilerinin tespit edilerek en geç 01/06/2012 tarihi (yarın) saat 12.30' a kadar ekte verilen çizelgenin elektronik olarak erenler54@meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Not:1-3 ve 1-5 İlköğretim Okulları hariç)
EK:Bakanlık yazısı için tıklayınız.
Form için tıklayınız.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 01.06.2012
  DAVET!
 

01 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:30' da AFA Konferans Salonunda Sakarya Bilim ve Sanat Merkezinin Yıl Sonu Belge Takdim programı gerçekleştirilecektir.

İlgili programlara tüm okul/kurum  yöneticilerimiz davetlidir.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 01.06.2012
  E-OKUL DUYURUSU
 

İKY nin 47/c maddesi kapsamında; Şube Öğretmenler Kurulu, 04-08 Haziran 2012 tarihleri arasında çalışmalarını tamamlayacaktır. 08 Haziran 2012 Cuma günü tüm öğrencilerin karne ve belgeleri sistemden verileceğinden, okul yönetimlerinin bu alandaki çalışmalarını 08 Hazirana kadar tamamlamaları ve e-Okul/Kurum İşlemleri ŞÖK İşlemlerinden ŞÖK Kararlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 01.06.2012
  TÜM OKUL MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE!
 

Bilindiği üzere 2011-2012 ders yılı 08 Haziran 2012 Cuma günü sona erecektir.08 Haziran 2012 gününe kadar ders yılının başlangıcında olduğu gibi öğrencilerin okula devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin aynı ciddiyetle devam etmesi gerekmektedir.Ayrıca karneler 08 Haziran Cuma günü saat 14:00'den önce kesinlikle verilmeyecektir.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 01.06.2012
  OKUL SÜTÜ PROGRAMI (ACİL!)
 

Okul sütü programı kapsamında 04 Haziran 2012 itibariyle süt dağıtılan tüm okullarımızdaki elde kalan süt sayısının 01 Haziran 2012 Cuma günü saat 12:30'a kadar erenler54@meb.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK:İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı için tıklayınız.
Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 31.05.2012
  "GEÇMİŞTEN GELECEĞE AHİLİK" KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI (ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ)
 

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Ahilik” konulu kompozisyon yarışması ile ilgili şartname ekte yayınlanmıştır.

 Söz konusu yarışmanın ilgililere duyurularak iş ve işlemlerin şartname doğrultusunda yapılması hususunda gereğini rica ederim. .
Ek:Şartname için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 31.05.2012
  "MARMARA KALİTE GÜNLERİ" PROGRAMI (TÜM OKUL/KURUMLAR)
 

TSE Deney ve Kalibrasyon Başkanlığı ve Marmara Bölge Koordinatörlüğü 18-29 haziran 2012 tarihleri arasında “Marmara kalite Günleri” programı çerçevesinde eğitim etkinlikleri  düzenlemektedir.

Eğitimlerin içeriği, katılım şartları,katılım tarihleri, başvuru belgesi vb. detaylı bilgilere www.tse.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Okul ve kurumlarımızda TSE standartlarında  kalite yönetim sistemini yerleştirmek amacıyla Marmara Kalite Günleri eğitim programında belirtilen ve ilimizde 18-22/06/2012 tarihleri arasında yapılacak olan  kalite yönetim sistemi, KYS dökümantasyon eğitimi ve iç tetkik eğitimlerine masrafları kendi kurumunca karşılanmak üzere personel gönderilmesi tavsiye edilmektedir. 

Bilgi Notu:Yapılan eğitimler Bakanlığımızın okul ve kurumlar için geliştirdiği Toplam Kalite uygulamalarını ve uygulanmaya başlanacak olan iç kontrol (iç denetçi) sistemini desteklemektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Eğitim Programı için tıklayınız.
Başvuru Formu için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 31.05.2012
  DEĞERLER EĞİTİMİ (MAYIS AYI ETKİNLİK RAPORLARI)
 

Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Mayıs Ayı etkinlikleri Ahde Vefa- Güvenilirlik şeklinde olup konu ile ilgili dokümanlar ekte verilmiştir.Konu ile ilgili yapılan çalışmaların resim ve yazı şeklinde raporlaştırılarak 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüz erenler54@meb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Dosya için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 30.05.2012
  İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI-İKS (İLKÖĞRETİM OKULLARI)
 

İlköğretim Kurumları Standartları 2012 Genel Uygulama Süreci kapsamında; öğretmen ve yöneticilerin algısal yarar ölçeklerini sistem üzerinden doldurmaları için son gün 31 Mayıs 2012 Perşembe günü olup herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Yazı için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 30.05.2012
  KARNE DAĞITIMI
 

30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 15:30'dan itibaren tüm okullarımız karnelerini Evrak Kayıt Bürosundan alabilirler.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 30.05.2012
  SASKİ TESİS GEZİLERİ
 

4-5 Haziran 2012 tarihlerinde SASKİ tarafından Tesis gezileri düzenlenecektir.Gezi programına kayıt için 28-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında ALO 185'i arayarak Halkla İlişkiler Birimi'ne yaptırabilirsiniz.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK:Gezi programı için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 30.05.2012
  31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ
 

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile ilgili ders öğretmenleri tarafından günün önemini belirten bilgilendirme konuşmaları yapılacaktır.
Yazı için tıklayınız.

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 30.05.2012
  UZAKTAN EĞİTİM (GÜNCELLENDİ)
 

DÜZELTME:İlgili program Sayın Müsteşarımız M. Emin ZARARSIZ’ın konuşmalarıyla 09:30'da başlayacaktır.
30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 09:30'da Yücel Ballık İlköğretim Okulu Toplantı salonunda tüm okul/kurum müdürlerinin katılımıyla e-konferans gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Not:1-3 ve 1-5 İlköğretim Okulları hariç)

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 29.05.2012
  VEFAT!
 

Abdullah Esma Kocabıyık İlköğretim Okulu Müdürü Ergün ÜNLÜ'nün babası vefat etmiştir.Cenazesi 30.05.2012 Çarşamba günü Karapürçek İlçesi Mesudiye Köyünde öğle namazına müteakip defnedilecektir.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 29.05.2012
  UZAKTAN EĞİTİM
 

29 Mayıs 2012 Salı günü saat 13:00'da Yücel Ballık İlköğretim Okulu Toplantı salonunda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER'in katılımıyla e-konferans düzenlenecektir.İlgili konferansa tüm okul/kurum müdürleri,müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının katılımları hususunda gereğini önemle rica ederim.
Not:1-3 ve 1-5 İlköğretim Okulları hariç)

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 28.05.2012
  "HEMŞEHRİMİZ SAİT FAİK" KONULU PANEL
 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 18.00’da AKM’de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri ve Edebiyat ile Türkçe Kulübü öğrencilerine yönelik düzenlenecek “Hemşehrimiz Sait Faik” konulu Panelin okulunuzda ilgili öğretmen ve öğrencilere duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 25.05.2012
  KÜÇÜK YAZILAR PROJESİ (YAYINLANACAK YAZILAR)
 

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmekte olan "Küçük Yazılar Projesi" ile ilgili olarak; "Atatürk'ün Gençliğe Verdiği Önem" konulu yazılar ve yayınlanacağı gazeteler:

27 Mayıs 2012 Pazar günü:
Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi / Melda GÜROĞLU / Sakarya Halk Gazetesi

 

28 Mayıs 2012 Pazartesi günü:

Yunus Emre Çok Programlı Lisesi / İlknur KARAHAN / Yeni Sakarya Gazetesi-Bizim Sakarya Gazetesi

Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi / Melda GÜROĞLU / Ada Postası Gazetesi

Yunus Çiloğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi / Cennet İZGEL / Yenigün Gazetesi-Adapazarı Gazetesi


Bilgilerinizi önemle rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 25.05.2012
  "21.YÜZYILIN OKULU VE ÖĞRENME" KONULU SEMİNER
 

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdürü Kayhan KARLI tarafından, Orhan Gazi Kültür Merkezi konferans salonunda, 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü 09.30-13.00 saatleri arasında “21. Yüzyılın Okulu ve Öğrenme” konulu seminer verilecektir.
Söz konusu seminere Bağımsız Anaokulları, (1-8) İlköğretim Okulları ile Ortaöğretim Okullarında görevli Okul Müdürleri ve 1’er Öğretmenin (Tercihen Rehber Öğretmen) katılması ve belirtilen tarihlerde görevli izinli sayılmaları ile ilgili, Valilik Makamının 21/05/2012 tarih ve 9887 sayılı Valilik onay örneği resmi yazı ile gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 25.05.2012
  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN DAĞTILAN KİTAPLAR
 

Kaymakamlık SYDV tarafından öğrencilerimize dağıtılan kitaplarla ilgili olarak imza listelerinin 25 Mayıs 2012 Cuma günü saat 12:30'a kadar müdürlüğümüze teslim edilmesini önemle rica ederim.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 24.05.2012
  ŞEHİT YAKINI VE GAZİ İSTİHDAMI (GÜNCELLENDİ)
 

Kurumunuzda istihdam edilmiş olan şehit ve malül yakınlarının bilgileri veya çalışabilecek durumdaki malül bilgilerinin 24 Mayıs 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar özlük bürosuna bildirilmesi gerekmektedir.

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 18.05.2012
  YURT DIŞI OKUTMANLIK SINAVI
 

Yurt Dışı Okutmanlık Sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfası duyurular bölümünde kılavuz yayınlanmıştır.Kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 17.05.2012
  YUNUS EMRE KONULU YARIŞMALAR (TÜM OKULLAR)
 

Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yunus Emre’nin dünya görüşü, insan sevgisi ve sanatçı kişiliğinin yansıtılması amacıyla “Yunus Emre Roman Yazma Tiyatro Oyunu Senaryo Yarışması” düzenlenmekte olup, konu ile ilgili yarışma şartnamesi ekte yayımlanmıştır.
Bilgilerinizi ve şartname doğrultusunda iş ve işlemlerin yapılmasını rica ederim.

Ek:Şartname için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 17.05.2012
  GENÇLİK KOŞUSU (ACİL!)(ORTAÖĞRETİM OKULLARI)
 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 11:00'de Gençlik Koşusu yapılacaktır.Koşu Serdivan Tunatan Tesisleri önünde başlayacak olup talimat ekte verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Talimat için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 14.05.2012
  BİLGİ TOPLUMUNDA İNTERNETİN ROLÜ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI
 

Bilgi Toplumunda İnternetin Rolü Konulu Kompozisyon Yarışması ile ilgili; Bakanlığımız Bilgi İşlem Grup Başkanlığının 03/05/2012 tarih ve 670 sayılı yazısı ve yarışma şartnamesi örneği ekte yayımlanmıştır.

Söz konusu yarışmanın ilgililere duyurularak eserlerin 17 Mayıs 2012 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ek:Yarışma dosyası için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 14.05.2012
  TOPLANTI!
 

Her okul müdürü; Resmi(1-3/1-5/1-8)(Liseler Hariç) 2012/20 sayılı "12 Yıllık Zorunlu Eğitime YönelikUygulamalar" ile ilgili genelgeyi inceleyerek, okul içi ve çevre faktörlerini göz önünde bulundurarak okul öğrenci sayıları (2006-2007 doğumlular) dikkate alarak gerekli çalışmaları yaparak 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 10:30'da müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacak olan toplantıya katılmalarını önemle rica ederim.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 11.05.2012
  SABİTEK-5 ZİYARET SAATLERİ VE ÖĞRENCİ SAYILARI
 

22-23-24 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılması planlanan SABİTEK-5 (Sakarya, Bilim, Sanat, Teknoloji, Eğitim, Kariyer Günleri) kapsamında okullarımızın ekli tabloda belirtilen gün ve saatlerde katılmaları ve uygulama kılavuzunda belirtilen hususlara riayet etmelerini önemle rica ederim.
Ziyaret saatleri ve öğrenci sayıları için tıklayınız.
Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 11.05.2012
  ÜCRETSİZ YAZ KURSLARI!
 

Müdürlüğümüz tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Erenler Belediyesi işbirliğinde Ücretsiz Yaz Kursları açılacaktır.Son başvuru tarihi 30 Haziran 2012 olup, konu ile ilgili afiş ve başvuru formu ekte verilmiştir.Öğrencilerimize duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Afiş için tıklayınız.
Başvuru Formu için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 11.05.2012
  KÜÇÜK YAZILAR PROJESİ (YAYINLANACAK YAZILAR)
 

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmekte olan "Küçük Yazılar Projesi" ile ilgili olarak; "Anneme Mektup" konulu yazılar ve yayınlanacağı gazeteler:

Tüm yazılar 13 Mayıs Pazar "Anneler Günü"n de yayınlanacaktır.


Erenler Lisesi / Ömer YEŞİLYURT/ Sakarya Halk Gazetesi

Yunus Emre Çok Programlı Lisesi / Şüeda HACİMOĞLU / Yenigün Gazetesi

Özel Zaim Işık Anadolu Lisesi / Senanur YAZICI / Yeni Sakarya Gazetesi

Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi / Ayşenur ŞIKŞIK / Adapazarı Gazetesi

Yunus Çiloğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi / Nur Hilal BAYTAR / Bizim Sakarya Gazetesi

Şen Piliç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi / Banu TUNÇ / Ada Postası Gazetesi

Bilgilerinizi önemle rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 11.05.2012
  DAVET!
 

***10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 19:30' da Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde Ali Dilmen İlköğretim Okulunun Şiir Dinletisi Programı gerçekleştirilecektir.

 

***10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 19:00 da Sakarya Büyükşehir AKM Salonunda Ali Dilmen Anadolu Lisesi öğrencilerinin oynayacağı “Komşu Köyün Delisi ” adlı Tiyatro oyunu sergilenecektir.

 

***15 Mayıs 2012 Salı günü saat 19:00 da Sakarya Büyükşehir AKM Salonunda Yunus Emre Çok Programlı  Lisesi öğrencilerinin oynayacağı “Yarası Olana ” adlı Tiyatro oyunu sergilenecektir.

 

İlgili programlara tüm okul/kurum  yöneticilerimiz davetlidir.

Koray Oktay ÖZTEN-Milli Eğitim Müdürü 10.05.2012
  İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI-İKS (İLKÖĞRETİM OKULLARI)
 

Durum Raporu için tıklayınız.

İlköğretim Kurumları Standartları 2012 Genel Uygulama Süreci kapsamında; çocuk ve veli algısal yarar ölçeklerinin doldurulması için son gün 10 Mayıs 2012 Perşembe günü olup herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Yazı için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 10.05.2012
  VOLEYBOL TURNUVASI
 

Erenler Belediyesi ile Müdürlüğümüz arasında ortaklaşa düzenlenecek olan Öğretmenler arası Voleybol Turnuvası fkura çekimi yapılmış olup maç programı ekte verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Fikstür için tıklayınız.

Talimatname için tıklayınız.


Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 08.05.2012
  OKUL SÜTÜ PROGRAMI (ACİL!)
 

Okullarımızda süt dağıtımı öncesinde “SÜT DAĞITIMI ÖNCESİNDE SÜT ALERJİSİ VE/VEYA LAKTOZ İNTOLERANSI VARLIĞI TESPİTİ İLE SÜT İÇİMİ İZİN FORMU”;

--- Süt dağıtımından sonra ise tüketilen sütlerden olumsuz etkilenen öğrenciler  için “SÜT İÇİLMESİ SONRASI OLUŞAN ŞİKAYET FORMU” nun doldurulması;

Bu öğrencilere ait bilgilerin e-Okul Sistemi Kurum İşlemleri modülünde yer alan “Süte Duyarlılığı Olan Öğrenci Bilgileri” (süt alerjisi/laktoz intoleransı varlığı tespit edilen öğrenciler) ve “Sütten Rahatsızlanan Öğrenci Bilgileri” (Süt içildikten sonra rahatsızlanan öğrenciler) bölümlerine girilmesi bakanlığımız yazısı gereği zorunludur.  

Ancak bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede bu bilgilerin e-okul sistemine tam olarak girilmediği tespit edilmiştir. Eğer okullarımızda böyle vakalar var ise  bunlarla ilgili bugüne  kadar olan bilgilerin  en geç 11 Mayıs 2012 Cuma günü saat 12:00’ye kadar e-okul sistemine girilmesi ve bundan sonra bilgilerin günlük olarak girilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Süte Duyarlılığı olan öğrencilerin e-okula işlenmesi ile ilgili resim için tıklayınız.

Sütten Rahatsızlanan öğrencilerin e-okula işlenmesi ile ilgili resim için tıklayınız.
Bakanlık yazısı ve ekleri için tıklayınız.


Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 08.05.2012
  OKUL SÜTÜ DAĞITIMI TAKİP FORMU (HATIRLATMA)
 

Okul Sütü Dağıtımı ile ilgili okulunuzdaki durumun ekteki forma işlenerek her sabah en geç saat 10:00 ve ikili öğretim yapan okullarda (öğlenci sınıflar için) 16:00 itibari ile erenler54@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Form için tıklayınız.


Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 07.05.2012
  İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI-İKS (İLKÖĞRETİM OKULLARI)
 

İlköğretim Kurumları Standartları 2012 Genel Uygulama Süreci kapsamında; çocuk ve veli algısal yarar ölçeklerinin doldurulması için son gün 10 Mayıs 2012 Perşembe günü olup herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Yazı için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 07.05.2012
  DEĞERLER EĞİTİMİ (MAYIS AYI ETKİNLİKLERİ)
 

Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Mayıs Ayı etkinlikleri Ahde Vefa- Güvenilirlik şeklinde olup konu ile ilgili dokümanlar ekte verilmiştir.Konu ile ilgili yapılan çalışmaların resim ve yazı şeklinde raporlaştırılarak 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüz erenler54@meb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ek:Dosya için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 07.05.2012
  GENÇLİK KUPASI FUTBOL TURNUVASI (GÜNCELLENDİ) (ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ)
  Fikstür için tıklayınız.
09-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında Erenler Spor Kompleksinde Erenler Belediyesi ile Müdürlüğümüz arasında ortaklaşa düzenlenecek olan Liseler arası Gençlik Kupası Futbol Turnuvası ile ilgili  başvuruların 07.05.2012 tarihine kadar müdürlüğümüz
Spor Bürosuna gönderilmesi hususunda;                               
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  
Talimatname için tıklayınız.                                                                        

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 04.05.2012
  LOGO YARIŞMASI (ORTAÖĞRETİM OKULLARI)
 

Sakarya Valiliği AB Projeler ve Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanıp kabul edilen “İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor II- Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Bileşeni” kapsamında hak kazanan “Sakarya AB Yolunda” adlı proje kapsamında yapılması kararlaştırılan Logo Yarışması ile ilgili; Sakarya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği Proje ve Koordinasyon Merkezinin 26/04/2012 tarih ve 3088 sayılı yazı ve şartname örneği ekte verilmiştir.
Bilgilerinizi, şartname doğrultusunda iş ve işlemlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.
Yazı ve Şartname için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 04.05.2012
  19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI YARIŞMALARI
 

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ortaöğretim okulları arası “19 Mayıs: Bağımsızlığa İlk Adım” konulu RESİM, ŞİİR ve KOMPOZİSYON yarışması düzenlenmesi ile ilgili şartname örneği ekte yayımlanmıştır.Söz konusu yarışmanın ilgililere duyurularak eserlerin 14 Mayıs 2012 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Şartname için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 03.05.2012
  2.GELENEKSEL "SAKARYA DOĞALGAZ İLE NEFES ALIYOR" KONULU YARIŞMALAR
 

Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş işbirliği ile “İLKÖĞRETİM – ORTAÖĞRETİM – ÖZEL EĞİTİM Kurumları arası 2. GELENEKSEL “Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor” konulu RESİM yarışması düzenlenmesi ve ORTAĞRETİM öğrencileri arası 2. GELENEKSEL “Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor” konulu DENEME yarışması düzenlenmesi ile ilgili şartname örneği ekte yayımlanmıştır.
Söz konusu yarışmanın ilgililere duyurularak eserlerin 28 Mayıs 2012 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Resim Yarışması Şartnamesi için tıklayınız.
Denem Yarışması Şartnamesi için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 03.05.2012
  2012 YILI İSTEĞE BAĞLI YÖNETİCİ ATAMALARI
 

2012 Yılı İsteğe Bağlı Yönetici Atama Duyurusu Yayınlanmıştır.Başvurular ve Atamalar iş takvimine göre gerçekleştirilecektir.
Yazı için tıklayınız.

Zekeriya YILDIRIM-Şube Müdürü 03.05.2012
  VOLEYBOL TURNUVASI
 

08 Mayıs 2012 Salı günü Şen Piliç Tek. ve End. Mes. Lisesi Kapalı Spor Salonunda başlatılması planlanan ve Erenler Belediyesi ile Müdürlüğümüz arasında ortaklaşa düzenlenecek olan Öğretmenler arası Voleybol Turnuvası ile ilgili Müracaatların 07.05.2012 tarihine kadar Müdürlüğümüz Spor Bürosuna gönderilmesi hususunda;     

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Talimatname için tıklayınız.


Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 03.05.2012
  MAYIS AYI TAŞIMALI EĞİTİM YEMEK LİSTESİ
 

Mayıs ayına ait Taşımalı Eğitim Yemek Listesi ekte verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Liste için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 30.04.2012
  ÇOCUK HAKLARI KONULU RESİM,ŞİİR,KOMPOZİSYON VE KISA FİLM YARIŞMASI (6.7.8.SINIF ÖĞRENCİLERİ)
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İlköğretim ikinci kademe (6. 7. 8.) sınıf öğrencileri arasında “Çocuk Hakları” konulu Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.Yarışma şartnamesi ekte yayımlanmıştır.
Bilgilerinizi ve yarışma katılacak öğrencilere ait eserlerin 22 Mayıs 2012 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
EK:Şartname için tıklayınız.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 27.04.2012
  KURSİYERNET UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU (TÜM OKUL/KURUMLAR)
 

Kursiyer.Net, kullanıcıların, zaman ve mekândan bağımsız olarak, internet üzerinden görsel ve işitsel bilgisayar eğitimi alabilecekleri uzaktan eğitim (e-learning) modelidir. Şu anda sistem üzerinde, yüksek ses ve görüntü kalitesi ile hazırlanmış dersler bulunmaktadır.Proje Fatih Projesi'nin uzaktan eğitim ayağı adına Kursiyer.Net Projesi ile öğrenci, öğretmen ve velilere bilişim teknolojileri altyapısını en etkin biçimde kullanmaları için imkân sağlanması hedeflenmektedir.

Proje önemli bir sosyal sorumluluğuda yerine getirmektedir. İşitme engeli bulunan, öğrenme güçlüğü çeken veya herhangi bir fiziksel engelinden dolayı kurslara katılamayan kişiler uzaktan eğitim metodu ile eğitilecek ve iş bulma imkânları arttırılacaktır. Ayrıca taşrada yaşayan ve söz konusu eğitimlere ulaşma imkânı bulunmayan kişilerin de bu proje aracılığıyla eğitim almaları hedeflenmektedir.

Ayrıca iphone, ipad ve mobil işletim sistemli cihazlarda da herhangi bir uygulama indirmeye gerek kalmadan http://kursiyernet.meb.gov.tr/ internet adresi ziyaret edilerek ders içeriklerine ulaşılabilmektedir.

Tüm okul ve kurumlarımızda görevli yönetici ve öğretmenlerimizle beraber ilgili öğrenci ve velilerine uzaktan eğitim platformunu incelemelerini ve ihtiyaç duydukları derslere katılmalarını önemle rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 29.11.2011
  AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ MODELİ (İLKÖĞRETİM OKULLARI)
 

Risk altındaki çocukların okula düzenli devamlarını sağlamak, okul içi devamsızlığın erken tanılanmasını ve bireyselleştirilmiş müdahaleleri belirlemek amacıyla geliştirilen “Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli” konulu Genelge yayımlanmıştır. Genelgede belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Genelge için tıklayınız.
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.
NOT:İlköğretim okullarında görev yapan tüm okul yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki çalışmalar döneminde uzaktan eğitim modülünde yer alan (http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/) Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Online Eğitim Programına katılmalarını önemle rica ederim.

Ramazan BAYRAKTAR-Şube Müdürü 05.09.201