AR-GE

 

STRATEJİKPLANLAMA

GEREKLİ DOSYALAR İÇİN TIKLAYINIZ.İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün okul/kurum stratejik planlarında sunuş yazısı için tıklayınız.(word)

 

ÖRNEK AMAÇ-HEDEFLER İÇİN TIKLAYINIZ. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen e-posta için tıklayınız.

 

NOT:Stratejik Plan Taslağında bulunan eylem planı(planın ek kısmına eklenecektir), izleme değerlendirme raporları ise 3-6 aylık dönemler için daha sonra hazırlanacaktır.

 

STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI(RESMİ OKUL/KURUMLAR)
Okul ve kurumlarımızın Stratejik Planları doğrultusunda hazırlamış oldukları 2011 Eylem planlarına bağlı olarak, 2011 yılı 1.dönem 6 aylık izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanarak 15 Temmuz 2011 mesai bitimine kadar müdürlüğümüze üst yazı olarak ayrıca omerer1979@hotmail.com adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Rapor formatı için tıklayınız.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEMNUNİYET ANKETİ (TÜM OKUL VE KURUMLAR)

Ekte verilen memnuniyet anketinin okul ve kurumlarımızda görev yapan tüm yöneticiler tarafından doldurularak, 24/06/2011 cuma günü mesai bitimine kadar, zarf içinde müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi görevlisi Ömer ERDOĞAN'a teslim edilmesi gerekmektedir.
Anket için tıklayınız.

STRATEJİK PLAN 2011 EYLEM PLANI(RESMİ OKUL/KURUMLAR)
Okul/kurumların Stratejik Plan kapsamında hazırlamaları gereken 2011 Yılı Eylem Planlarını
04 Şubat 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze üst yazı olarak 2(İki) nüsha ve omerer1979@hotmail.com adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.(Üst yazı okul/kurum gözlerine konulmuştur.)
EK:Eylem planı formu ve örneği için tıklayınız.

SEBAP ÇALIŞMALARI
(SBS-YGS-LYS İSTATİSTİK)

 

SEBAP SINAV SONUÇ BİLGİLERİ (1-8 İLKÖĞRETİM OKULLARI-TÜM ORTAÖĞRETİM OKULLARI)
SEBAP kapsamında; 20 Ekim Perşembe günü saat 15:45'de tüm okul müdürlerinin katılacağı "2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı 1.Değerlendirme ve Planlama Toplantısı" yapılacaktır.Söz konusu toplantı için okullarımıza ait sınav sonuç bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur.Ekte verilen formun İlköğretim ve ortaöğretim okullarımız tarafından doldurularak 11 Ekim 2011 salı günü mesai bitimine kadar omerer1979@hotmail.com adresine e-posta olarak gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Form için tıklayınız.
Mevcut okul bilgileri için (EK-2) tıklayınız.
2010 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇ ANALİZLERİ
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2010 yılı üniversite yerleştirme sonuç analizi programı ekte verilmiştir.
Analiz programı için tıklayınız.

2010 ÖSS ANALİZİ
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ÖSS-2010 Analizi ekte verilmiştir.Okullarımız 2010 yılına ait sınav bilgilerine bu dosyadan ulaşabilirler.
ÖSS 2010 Analiz dosyası için tıklayınız.

SEBAP İŞLEMLERİ (TÜM OKULLAR)
SEBAP kapsamında okullarımızın sisteme girmeleri gereken(kitap sayıları,toplantı sayıları,rehber öğretmen değerlendirmeleri,LYS'ye girecekler...) bilgilerin okul yöneticileri ve ilgili öğretmenler tarafından 02 Mayıs 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilmesi gerekmektedir.

YGS SONUÇLARININ ve LYS BİLGİLERİNİN SEBAP "ÖNCE EĞİTİM" SİTESİNE İŞLENMESİ
YGS sonuçlarının ve LYS'ye girecek öğrencilerin bilgilerinin SEBAP(Önce Eğitim) ilgili internet sitesine işlenmesi ile ilgili olarak; sistemde ekranlar açılmış olup konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve verilen süre içinde bilgilerin sisteme işlenmesi gerekmektedir.

''KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ''(TÜM OKUL/KURUMLAR)(ACİL)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarımıza ait "Kitap Okuma Alışkanlığı Anketi'' veri girişi raporu ekte sunulmuştur.Tüm okul ve kurumlarımızın anket veri girişleri konusunda hassasiyet göstermeleri ve en kısa zamanda bilgi girişlerini tamamlamaları gerekmektedir.
İlçe raporu için tıklayınız.

SEBAP BİLGİ GİRİŞLERİ(ACİL)
SEBAP Kapsamında okullarımızın sisteme girmeleri gereken bilgilere ait kurum durum raporu ve okuma takip listesi ekte verilmiş olup, eksik bilgi girişi olan okullarımızın 21 Mart 2011 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar bilgi girişlerini tamamlamaları gerekmektedir.
EK:1.Rapor için tıklayınız.
2.Rapor için tıklayınız.

''KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ''(TÜM OKUL/KURUMLAR)
Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okuma alışkanlığını artırmak, öğretmen ve öğrencilerimizin okudukları ve okumak istedikleri kitapları belirlemek ve kendilerini bu kitaplarla buluşturmak amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere okudukları son 3 kitap ve okumak istedikleri 3 kitap bilgisini toplamak amacıyla anket düzenlenmiştir.
Toplanacak veri bundan sonra dağıtım yapılacak olan kitapların seçiminde kullanılacağından öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gereken hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
Ankete katılmak için tıklayınız.
İl Milli Eğitim Müdürünün yazısı ve açıklamalar için tıklayınız.

SEBAP SINIF ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI(RESMİ 1-8 İLKÖĞRETİM OKULLARI)
Sakarya Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (SEBAP) kapsamında “Okuma Alışkanlığı”nın ilköğretimden itibaren sevdirilmesi amacıyla İlköğretim (Kadrolu ve Sözleşmeli) 3. 4. ve 5. Sınıf Öğretmenleri ile 11 Mart 2011 Cuma günü saat 15.30’da İlçemiz Yücel Ballık İlköğretim Okulu toplantı salonunda toplantı yapılması planlanmaktadır.
NOT:Toplantıya ücretli öğretmenler,özel öğretimde çalışan öğretmenler,1-3 ve 1-5 okullardaki öğretmenler ve ekli listede ismi bulunan 1.2.sınıf öğretmenleride katılmayacaklardır.
Liste için tıklayınız.

SEBAP KONULU ORTAÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI(TÜM ORTAÖĞRETİM OKULLARI)ACİL

8 Mart 2011 Salı Günü; Saat 14:00 'de Tüm Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinin Katılımıyla Adapazarı Sezginler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde toplantı yapılacaktır.
Onay için tıklayınız.

SEBAP 3.KDS MÜFREDAT TAKİP EKRANI(İLKÖĞRETİM OKULLLARI)(HATIRLATMA)
15 Mart 2011 tarihinde yapılması planlanan 3. Kazanım Değerlendirme Sınavı için ilköğretim okul müdürlükleri tarafından 7 Mart 2011 Pazartesi mesai bitimine kadar Müfredat Takip Ekranından sınıflara ve derslere göre sınav tarihinde gelinmesi beklenen konular ders öğretmenleri ile görüşülerek doldurulması gerekmektedir.

Tüm dosyalar için tıklayınız.

 

PROJELER VE PROJE YARIŞMALARI

ULUSAL AJANS PROJELERİ KAPSAMINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ulusal Ajans Pojeleri kapsamında yurtdışına çıkacak öğretmen ve öğrencilerimiz için gerekli evrak ve bilgiler ekli dosyada bulunmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
EK:Dosya için tıklayınız.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değerler Eğitimi Projesi ile ilgili sunular ekte verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
EK:Sunular için tıklayınız.

 

BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI(1-8 İLKÖĞRETİM OKULLARI)
İlköğretim (6. 7. 8. sınıf) öğrencilerine yönelik “Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması” ile ilgili başvuru yapan yada 03 Şubat 2012 tarihine kadar başvuru yapacak olan okullarımızın ekte verilen formu doldurarak 20 Ocak 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar erenler54@meb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
EK:Form için tıklayınız.
NOT:20 Ocak 2012 tarihinden sonra yapılacak olan proje başvuru bilgilerininde 03 Şubat 2012 tarihine kadar aynı şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

"OKULUMU SEVİYORUM PROJE" YARIŞMASI (TÜM OKUL VE KURUMLAR)
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarına yönelik olarak düzenlenen ödüllü“Okulumu Seviyorum Proje” yarışması ile ilgili; Valilik Oluru ve proje yarışma şartnamesi ekte verilmiştir.
Yarışmaya katılacak okulların bu kapsamda hazırlıklarını tamamlayarak bütün dökümanları ile birlikte (başvuru dilekçesi ve yapılan faaliyetlerle ilgili fotoğraf ve yazılı belgeler) başvurularını 02 Mayıs 2012 tarihine kadar Müdürlüğümüze yapmaları gerekmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme sonucunda belirlenen okullara ziyaretler yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK:Olur ve şartname için tıklayınız.

TOYOTA TEKNİK PROJE YARIŞMASI (TÜM OKULLAR-BİLSEM)
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota TÜRK Otomotiv A.Ş tarafından ortaklaşa düzenlenen Toyota Teknik Projeler Yarışması başvuru şartnamesi ektedir.Yarışma; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören tüm öğrencileri kapsamaktadır.
Şartname için tıklayınız.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

OKULUMU SEVİYORUM PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

YARIŞMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yarışmada dereceye giren Özel Zaim Işık Anadolu Lisesi, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi ve Zinnet Dilmen Anaokulu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

TOYOTA TEKNİK PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI
6. Düzenlenen Toyota TÜRK Proje yarışmalrı sonuçları projeler ekibi internet sitesi www.samem54.org adresinden yayınlanmıştır. www.samem54.org için tıklayınız.

BU BENİM ESERİM İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI
Bakanlığımız EARGED ve TÜBİTAK tarafından yürütülen "BU BENİM ESERİM PROJESİ" Bölge Bilim kurulu tarafından incelenip Bilim Kurulunca incelenip sergilenmeye deger bulunan projeler ekli listede sunulmuştur. 
Pprojeler için tıklayınız.

TOYOTA TEKNİK PROJE YARIŞMASI GÜN VE SAATLERİ(ACİL)
Toyota Teknik Proje Yarışmasında yarışacak olan projelerin gün ve saatleriwww.samem54.org.tradresinde yayınlanmıştır.Yarışmaya Katılacak eserlerin belirtilen gün ve saatte Mehmet Akif Ersoy İMKB Endüstri Meslek Lisesi Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.Yarışma Günleri

İlköğretim Otomasyon 29 Mart 2011 Tüm Gün

Lise Otomasyon 30 Mart 2011 Sabahtan Öğleye Kadar

Lise  Çevre 30 Mart 2011 Öğleden Sonra

İlköğretim Çevre 31 Mart 2011 Tüm Gün

Yarışmaya katılacak okullar(Yücel Ballık İO, Mehmet Gölhan İO, Özel Ufuk Işık İO, Figen Sakallıoğlu AL ve BİLSAM)

BU BENİM ESERİM İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI(1-8 İLKÖĞRETİM OKULLARI)
Bakanlığımız EARGED ve TÜBİTAK tarafından yürütülen "BU BENİM ESERİM PROJESİ" Bölge Bilim kurulu tarafından incelenip Bilim Kuruluna gönderilen projeler ekli listede sunulmuştur. 
Onaylanan projeler için tıklayınız.

PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMASI İL SONUÇLARI
Proje Tabanlı Beceri Yarışması İl Sonuçlarına Projeler ekibi www.samem54.org web adresinden ulaşabilirsiniz.

BU BENİM ESERİM İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI(1-8 İLKÖĞRETİM OKULLARI)
"BU BENİM ESERİM PROJESİ"  İl Çalışma Ekibi tarafından onaylanan projeler ekte verilmiştir.
Onaylanan projeler için tıklayınız.

5.ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI(ÜNİVERSİTE,LİSE,MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİ)
Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, Bakanlığımızca Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında yapılan çalışmaların tanıtımı, robot teknolojileri konusunda yapılan çalışmaların sergilenmesi için platform oluşturulması amacıyla her yıl meslek lisesi, genel lise ve üniversite öğrencileri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde düzenlenen, robot yarışmalarının beşincisi, 12-13 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar ve başvuru şartları için tıklayınız.

YARIŞMA(1-8 İLKÖĞRETİM OKULLARI)

İlköğretim (6. 7. ve 8. sınıf) öğrencilerine yönelik “Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması” ile ilgili İlçemiz (1–8) ilköğretim okullarından (6. 7. ve 8. sınıf) derslerine giren, 1 (bir) Fen ve Teknoloji öğretmeni ve 1 (bir) Matematik öğretmenin 12 Ekim 2010 Salı günü 10.00–12.00 saatleri arasında İlçemiz Erenler İlköğretim Okulu toplantı salonunda yapılacak olan seminere katılmaları gerekmektedir.  
NOT: Yarışmalar ile ilgili duyuru, sonuç ve şartnameler sitemiz yarışmalar bölümüne ayrıca eklenecektir.

TOYOTA TEKNİK PROJE YARIŞMASI(TÜM OKULLAR)
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Otomotiv Sanayi TÜRKİYE A.Ş işbirliği ile gerçekleştirilecek olan “Toyota İlköğretimler ve Orta Öğretim Kurumları arası Teknik Projeler Yarışması” ile ilgili açıklama, takvim ve gerekli formlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE internet sayfasında duyurulmuştur. Yarışmaya İlimizde bulunan Tüm Resmi, Özel İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri katılabileceklerdir. Bu Proje yarışmasının Kurum, Okul yönetiçilerin öğretmenlerimize imza karşılığı duyurulması bütün okullarımızın her iki alanda (Çevre ve Otomasyon) katılımlarının saglanması Şartname www.samem54.org adresinde yayınlanmıştır.
Ekleri indirmek için tıklayınız

 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU (TÜM OKUL VE KURUMLAR)
Aralık ayına ait TKY İzleme ve Değerlendirme Formunun 30/12/2011 Cuma günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.
TKY-Ek1 formu için tıklayınız.

TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ(TÜM OKUL/KURUMLAR)
MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı takvimi ekte verilmiş olup, tüm okul ve kurumlarımızın yönerge doğrultusunda eğitimde kalite yönetimi çalışmalarına gereken hassasiyeti göstermeleri hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK:TKY Uygulama ve Ödül Takvimi için tıklayınız.

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
Haziran ayına ait TKY İzleme ve Değerlendirme Formunun 24/06/2011 cuma günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
TKY-Ek1 formu için tıklayınız.

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI GİRİŞLERİ (İKS)
13 Haziran veri giriş raporu için tıklayınız.
17 Haziran'a kadar veri girişlerinin (öğrenci ve veli anketlerinin) tamamlanması gerekmektedir.
İKS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:
1- 1-3 İlköğretim Okulları Mevcut Durum,Yönetici anketi ve varsa öğretmen anketini dolduracaktır.
2-Sistem tarafından seçilen öğrencilerle ilgili olarak; e-okul modülünde öğretmen tarafından veli bilgisi girilmeyen öğrencilere ait veli anketi doldurulamayacaktır.Sistemde veli anketi kısmı eksik gözükecektir.Konu ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılamayacaktır.
3. Mevcut durum ile ilgili olarak sorulardan tamamına cevap girilmese bile sistem "Tamamlanmış'' bilgisi vermekte, bu konu ile ilgili okullarımızın tüm soruları cevaplandırması gerekmektedir.
4.Eğitim Müfettişleri tarafından her yıl İKS değerlendirmesi yapılacak olup okullarımızın teftişleri bu şekilde gerçekleştirilecektir.
NOT:Tüm veri girişlerini tamamlayan okullarımızın, tamamlandı bilgilerini müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi görevlisi Ömer ERDOĞAN'a iletmeleri gerekmektedir.

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI-İKS- GİRİŞLERİ
(RESMİ İO/1-3 HARİÇ)(GÜNCELLENDİ)
30 Mayıs itibari ile okul veri giriş raporu için tıklayınız.
İKS sistemi açılmasına rağmen bazı okullarımızın giriş yapmadıkları belirlenmiş olup, ekte verilen çalışma takvimine bağlı kalarak acil olarak veri girişlerinin ilgili dosyada bulunan sunu yardımıyla yapılması gerekmektedir.
Çalışma takvimi ve açıklamalar için tıklayınız.
2010-2011 öğretim yılı 2. dönem İlköğretim Kurumları Standartı MEBBİS üzerinden 04.05.2011 tarihinden itibaren okulların kullanımına açılmıştır.Okullar İKS Modülüne  MEBBİS üzerinden erişebileceklerdir.Modülün kullanımına ilişkin sunu,resmi yazı ve veri girişinde dikkat edilmesi gereken hususlar ekte verilmiştir.Okullarımızın veri giriş takvimine bağlı kalarak çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir.
İlgili dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

AKRAN DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ PROJESİ 3.SEMİNERİ (ORTAÖĞRETİM OKULLARI)(HATIRLATMA)
23 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşen “Akran Danışmanlığı Eğitimi” seminerinde anlatılan konuların (Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar-Sağlıklı Beslenme) sunusu ektedir. Ortaöğretim okullarımızın bu sunuları proje kapsamındaki danışman öğrencilere ulaştırmaları ve seminere gelen öğrencilerin proje çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmalarının sağlanması gerekmektedir.Ayrıca 2.seminer ve 3.seminere ait raporların 15 Mart 2011 mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Sunu için tıklayınız.
Rapor formu için tıklayınız.Akran Danışmanlığı Projesi Eğitim Seminerlerinin 3.sü 23 Şubat 2011 Çarşamba günü saat 14:00-15:30 arasında, Tığcılar Mahallesi Duyar Sokak No:26 ADAPAZARI adresindeki Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) konferans salonunda yapılacaktır.Dr.Mustafa ERKUL tarafından sağlıklı beslenme ve zararlı alışkanlıklardan korunma yollarının ele alınacağı "Yaşam Boyu Sağlık'' konulu seminere proje kapsamındaki tüm öğrencilerin katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

AKRAN DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ 2.SEMİNERİ (ORTAÖĞRETİM OKULLARI)
12 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen “Akran Danışmanlığı Eğitimi ” seminerinde anlatılan konuların ( Sınav sistemi-sınav kaygısı ve baş etme yolları,katsayılar,puanmatik) sunuları ekli dosyada verilmiştir. Ortaöğretim okullarımızın bu sunuları proje kapsamındaki danışman öğrencilere ulaştırmaları ve seminere gelen öğrencilerin proje çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmalarının sağlanması gerekmektedir.Çalışma ile ilgili rapor daha sonra istenecektir. Sunuları okullarımız internet sitelerinde yayınlayabilirler.
EK:Dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

OGES(SBS) TANITIM DOSYASI
İlçemiz Özel Erenler Güneş İlköğretim Okulu Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan OGES(SBS) Tanıtım sunu ve puan hesaplama programı okulumuz tarafından paylaşıma sunulmuştur.
EK: Dosya için tıklayınız.
DİĞER ÇALIŞMALAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI (TÜM OKUL/KURUMLAR)

2012 Şubat dönemine ait Enerji Verimliliği Eylem Planı formunun doldurularak 13 Şubat 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Form için tıklayınız.

 

AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ MODELİ (İLKÖĞRETİM OKULLARI)
Risk altındaki çocukların okula düzenli devamlarını sağlamak, okul içi devamsızlığın erken tanılanmasını ve bireyselleştirilmiş müdahaleleri belirlemek amacıyla geliştirilen “Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli” konulu Genelge yayımlanmıştır. Genelgede belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Genelge için tıklayınız.
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.
NOT:İlköğretim okullarında görev yapan tüm okul yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki çalışmalar döneminde uzaktan eğitim modülünde yer alan (http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/) Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Online Eğitim Programına katılmalarını önemle rica ederim.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI
Enerji Verimliliği Eylem Planı 2011 Ağustos dönemine ait formun doldurularak 10 Ağustos 2011 çarşamba günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Form için tıklayınız.

SABİTEK-4 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (TÜM OKUL/KURUM MÜDÜRLERİ *1-3 VE 1-5 HARİÇ*)
24-25-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılması planlanan SABİTEK-4 bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı 13 Mayıs 2011 tarihinde saat 15:00'da Serdivan İlçesi Sakarya Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.Tüm okul ve kurum müdürlerinin (1-3 ve 1-5 hariç) toplantıya katılmaları gerekmektedir.

SABİTEK-4 FUARI (TÜM OKUL/KURUMLAR)
24-25-26 Mayıs 2011 tarihlerinde Serdivan Çok Amaçlı Pazar Yeri (Sosyete Pazarı)' nde yapılacaktır. SABİTEK-4 Fuarı Kültür ve Sanat Etkinlikleri organizasyonu çerçevesinde ilçemizin en iyi temsil edilmesi amacıyla etkinlikte görev almak isteyen okullar arasından ilçe komisyonunca seçim yapılacaktır. Etkinlikte görev almak isteyen okullarımız Müdürlüğümüzün internet adresinde yer alan formu doldurarak 02.05.2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar metin_ves_cbu@hotmail.com. adresine e-posta olarak göndermeleri hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Form için tıklayınız.
OKUL VE KURUMLARIMIZIN YENİ YAZIŞMA KODLARI
Bakanlığımız tüm okul ve kurumlara yeni birim kodu uygulaması başlatmış olup ilçemizdeki okul ve kurumların yeni birim kodları belirlenmiştir. Bundan sonraki yazışmalarda okul ve kurumlarımız yeni birim kodlarını kullanacaklardır. Özel okullara yeni kod verilmemiş olup bu okullarımız eski kurum kodlarını kullanacaklardır.
Yeni okul/kurum kodları için tıklayınız.
Açıklama için tıklayınız.

STANDART DOSYA PLANI UYGULAMASI(TÜM OKUL VE KURUMLAR)

2005/7 sayılı genelge ile yürürlüğe giren yeni standart dosya plânı uygulaması ile ilgili açıklamalar ve gerekli dosyalar ektedir. 01.04.2011 Cuma gününden itibaren tüm okul ve kurumlarımız yazışmalarda ve dosyalama işlemlerinde yeni kodları kullanacaklardır.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.
Bilgi:Ömer ERDOĞAN

KAMU HİZMET STANDARTLARI
(ÖNEMLİ)

  1. a)      Strateji Geliştirme Başkanlığının 27/01/2010 tarih ve 2010/07 sayılı genelge ve ekleri
  2. b)      28/06/2010 tarih ve 743 sayılı başbakanlık yazısı
    gereği;tüm okul/kurumlarımızın kamu hizmet standartlarını hazırlamaları gerekmektedir. Hazırlanan hizmet standartlarının, güncel tutularak kurum internet sitesinde yayımlanması ve kurum bina girişlerinde, rahatlıkla okunabilecek şekilde, pano olarak asılması gerekmektedir. Yönetmelik ve genelge için tıklayınız.

Bakanlığımız Ankara MEM ile pilot çalışması yaptığından Ankara MEM web sayfasında İl/İlçe kurum hizmet envateri- İl/İlçe/ kurum/okul kamu hizmet standartları örnekleri kurumlarımıza uyarlanacaktır. Bakanlığımızın tavsiyesi bu yöndedir.